Cranio-Sacraal relaxtherapie

Cranio-Sacraal relaxtherapie is een prachtige ondersteuningsvorm om mensen te helpen om de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal relaxtherapie gaan we er van uit dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden.
Dat zal ervaren kunnen worden in lichamelijke klachten of moeheid, maar bijvoorbeeld ook op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties.
Omdat wij in de Cranio-Sacraal Therapie de mens als een geheel beschouwen, is het voor ons in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’.
Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

Het is namelijk zo, dat alles wat we meemaken opgeslagen wordt in ons bindweefsel. Ter illustratie: Als wij zien dat er een fietser in volle vaart op ons af komt rijden en wij niet meer op tijd kunnen wegspringen, dan zal op dat moment niet alleen de fysieke kracht die vrij komt bij het botsen van ons lijf tegen de fietser of de stoep, maar ook de emotionele kracht van bijvoorbeeld schrik, boosheid en pijn, in ons bindweefsel worden opgeslagen.
Allerlei onverwerkte zaken van klein of groot belang, van fysieke of emotionele oorsprong kunnen op die manier op een gegeven moment en vaak geheel onbewust, een aanslag gaan betekenen op ons algehele welbevinden. We merken dat we niet meer lekker in ons vel zitten, fysieke of emotionele klachten hebben waar we maar geen vat op kunnen krijgen, we weten niet meer wat we precies willen in het leven of wie we zijn bijvoorbeeld.
Oftewel: Bewust of onbewust is de inwendige onverwerkte lading en spanning van ons innerlijk systeem en ons bindweefsel zo groot geworden, dat onze innerlijke kracht niet meer voldoende kan doorkomen. Ont-spanning is op wat voor manier dan ook noodzakelijk geworden!

Het bijzondere aan de Cranio-Sacraal relaxtherapie is dat wij gebruik maken van wat we wel iemands persoonlijke ‘controle- of indicatie lampje’ noemen, om er achter te komen op welke plek en niveau zich de voor de cliënt meest belemmerende blokkade van dat moment bevindt.
We maken hierbij gebruik van het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme. Ook wel ’ademhaling’ van de hersenen genoemd. Het Cranio-Sacraal Ritme is een mooi en moeilijk woord voor ons ‘hersenritme’ en vormt voor een Cranio-Sacraal therapeut in wezen iemands persoonlijke controle- en indicatie lampje dat aangeeft waar een blokkade zich bevindt en wat die blokkade nodig heeft om weer in beweging gezet te worden.
Image

De kosten voor deze massage

  • € 65,00 per 90 minuten
  •  
  •  

Total Treat

massage- en hypnotherapiepraktijk
Total Treat

Marianne Hoogterp
Kennemerland 33
1447 BH Purmerend
06-206 706 68

Volg ons op Facebook
Privacy